Förteckning över färger

Denna sida är under uppbyggnad!

En gerbils färg bestäms genom vad för gener föräldrarna har eller bär på. Slumpen bestämmer vad för gener som bärs vidare till ungarna. Likt en tärning som kastas två gånger för varje gerbil, en gen från mamman och en gen från pappan, det bestämmer gerbilens färg.

Sannorlikhetslära är något man bör bekanta sig med och inte lita blint på %-satser om man vill föda upp med förväntade resultat.

<<< Tillbaka till Gerbilerna
<<< Tillbaka till Artiklar

Grundmutationerna

Agouti -- Vuxen | Ungdjur | Bebis
Svart   (Black) aa Vuxen | Ungdjur | Bebis
Dark Eyed Honey   (DEH) ee Vuxen | Ungdjur | Bebis
Grå Agouti gg Vuxen | Ungdjur | Bebis
Argente pp Vuxen | Ungdjur | Bebis

Övriga enkelmutationer

Colorpoint Agouti   (Pearl) cbcb Vuxen | Ungdjur | Bebis
Dilute Agouti dd Vuxen | Ungdjur | Bebis
Orange Mold efef Vuxen | Ungdjur | Bebis

Dubbemutationer

Nutmeg aaee Vuxen | Ungdjur | Bebis
Polar Fox eegg Vuxen | Ungdjur | Bebis
Lilac aapp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Slate aagg Vuxen | Ungdjur | Bebis
Red Eyed Honey   (REH) eepp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Blå   (Blue) aadd Vuxen | Ungdjur | Bebis
Ivory Cream ggpp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Topaz Ccbpp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Argente Cream Cchpp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Burmese aacbcb Vuxen | Ungdjur | Bebis
Siamese aacbch Vuxen | Ungdjur | Bebis
Colorpoint Grå Agouti   (Smoke) cbcbgg Vuxen | Ungdjur | Bebis
Dark Tailed White   (DTW) (aa)chch  
Pink Eyed White chchpp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Colorpoint Dark Eyed Honey cbcbee Vuxen | Ungdjur | Bebis
Silver Mold   (BEW) efefgg Vuxen | Ungdjur | Bebis
R.Ö Orange Mold efefpp Vuxen | Ungdjur | Bebis

Trippelmutationer

Silver Nutmeg aaeegg Vuxen | Ungdjur | Bebis
Ruby Eyed White  (Offwhite) aaggpp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Apricot eeggpp  
Dove aaCchpp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Sapphire aaCcbpp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Saffron aaeepp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Colorpoint Polar Fox   (BEW) cbcbeegg Vuxen | Ungdjur | Bebis
Colorpoint Slate aacbcbgg  
Colorpoint Nutmeg (Cappuchino) aacbcbee Vuxen | Ungdjur | Bebis
Dilute Nutmeg aaddee Vuxen | Ungdjur | Bebis
Dilute Slate aaddgg Vuxen | Ungdjur | Bebis

Fyrvägsmutationer

R.Ö Silver Nutmeg aaeeggpp  
Colorpoint Silver Nutmeg aacbcbeegg Vuxen | Ungdjur | Bebis
Dilute Silver Nutmeg aaddeegg  

Övrigt

White Spot   (på agouti bas) Spsp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Patched   (på enfärgad bas) Spsp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Pied Collared   (hel krage) Spsp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Pied Striped/Dutch   (bläs) Spsp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Pied Varigated   (>50% vit) Spsp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Pied Mottled   (>75% vit) Spsp Vuxen | Ungdjur | Bebis
Whitepaw  (4 vita fötter) Sls Vuxen | Ungdjur | Bebis
Extreme White/Mottled  (75%-95% vit) Sls Vuxen | Ungdjur | Bebis
Dark Patch  (Enfärgad fläck) Sls Vuxen | Ungdjur | Bebis
Rex   (hårlag) Rere Vuxen | Ungdjur | Bebis
Waved   (hårlag) wawa  

Ny forskning har visar att "cb" och "g" har felaktig beteckning och/eller ligger på ett annat färglocus än man tidigare trott så vissa artiklar i främst engelsk litteratur har dem listade under andra beteckningar. Av förenklingskäl så har jag valt att behålla de tidigare beteckningarna men är man nyfiken så betecknas "g" som "uwd" (underwhite dense) för den tillhör egentligen inte det grå locuset. Det finns även en liknande gen kallad underwhite (uw) som först hittades i Singapore men finns nu även i Europa via importer. "cb" skrivs "cchm" som står för chinchilla-medium då den är bara en liten del mörkare än ch genetiskt sett.

Vittecknat är en dominant gen som är pre-natal letal och ungar med SpSp föds inteutan absorberas tillbaka i livmodern. Med två vittecknadade föräldrar så får du inte automatiskt hälften så stora kullar utan det är alltid en slump hur många ungar som får genen i dubbel uppsättning eller inte. Men trots detta så är det inte rekommenderat att para två vittecknade djur.

Sls är en ny gen för vitfläckighet som har andra egenskaper än Spsp. Man tror att den ligger bakom de Extreme White/Extreme Mottled djur som uppvisar över 75% vitt. Genen är finns fömodligen inte i Sverige men den finns i Europa med namnet Extreme Mottled och även Whitepaw i recessiv form där de har tydliga helvita handskar på framtassarna, vitt på baktassar samt ofta lite vitt på mage och svans.

Beteckningen ”light” framför en colorpointfärg menas att ursprungsfärgen bör vara cbcb, men har istället cbch, vilket ger en ljusare grundfärg än vad standarden önskar och jag har valt att inte inkludera den här på sidan."Light" kan även sättas framför vilken annan färg som helst men betyder då att gerbilen bär på en colorpointgen(cb eller ch) och grundfärgen är ljusare än vad den ska vara enligt standard.

All text © mig och är skriven ca 2004 med tillägg 2011, 2015, 2018, 2020, 2022

© Tsunamis 2008