Förteckning över färger

Denna sida är under uppbyggnad!

En gerbils färg bestäms genom vad för gener föräldrarna har eller bär på. Slumpen bestämmer vad för gener som bärs vidare till ungarna. Likt en tärning som kastas två gånger för varje gerbil, en gen från mamman och en gen från pappan, det bestämmer gerbilens färg.

Sannorlikhetslära är något man bör bekanta sig med och inte lita blint på %-satser om man vill föda upp med förväntade resultat.

<<< Tillbaka till Gerbilerna

Grundmutationerna

Agouti -- Bild
Svart (Black) aa Bild
Dark Eyed Honey (DEH) ee Bild
Grå Agouti gg Bild Sällsynt
Argente pp Bild

Övriga enkelmutationer

Colorpoint Agouti (Pearl) cbcb Bild
Dilute Agouti dd Bild Sällsynt
Orange Mold efef Bild Sällsynt

Dubbemutationer

Nutmeg aaee Bild
Polar Fox eegg Bild
Lilac aapp Bild
Slate aagg Bild
Red Eyed Honey (REH) eepp Bild
Blue aadd Bild
Ivory Cream ggpp  
Topaz Ccbpp Bild
Argente Cream Cchpp Bild
Burmese aacbcb Bild
Siamese aacbch Bild
Colorpoint Grå Agouti (Smoke) cbcbgg  
Dark Tailed White (DTW) (aa)chch  
Pink Eyed White chchpp Bild
Colorpoint DEH cbcbee Bild
Silver Mold (BEW) efefgg Bild
R.Ö Orange Mold efefpp Bild

Trippelmutationer

Silver Nutmeg aaeegg Bild
Ruby Eyed White aaggpp  
Apricot eeggpp  
Dove aaCchpp Bild
Sapphire aaCcbpp Bild
Saffron aaeepp Bild
Colorpoint Polar Fox (BEW) cbcbeegg Bild
Colorpoint Slate aacbcbgg  
Colorpoint Nutmeg (Cappuchino) aacbcbee  
Dilute Nutmeg aaddee Bild
Dilute Slate aaddgg Bild

Fyrvägsmutationer

R.Ö Silver Nutmeg aaeeggpp  
Colorpoint Silver Nutmeg aacbcbeegg Bild
Dilute Silver Nutmeg aaddeegg  

Övrigt

White Spot
Patched
Pied Collared
Pied Striped/Dutch
Pied Varigated
Pied Mottled
Whitepaw (4 vita fötter)
Extreme White/Extreme Mottled
Spsp
 
 
 
 
 
Sls
SlsSls/SlsSp
 
Rex (hårlag) Rere Bild 1
Bild 2
Waved (hårlag) wawa  

Vittecknat är en dominant gen som är pre-natal letal och ungar med SpSp föds inteutan absorberas tillbaka i livmodern. Med två vittecknadade föräldrar så får du inte automatiskt hälften så stora kullar utan det är alltid en slump hur många ungar som får genen i dubbel uppsättning eller inte. Men trots detta så är det inte rekommenderat att para två vittecknade djur.

Sls är en ny gen för vitfläckighet som har andra egenskaper än Spsp. Man tror att den ligger bakom de Extreme White/Extreme Mottled djur som uppvisar över 75% vitt. Genen är finns fömodligen inte i Sverige men den finns i Europa med namnet Extreme Mottled och även Whitepaw i recessiv form där de har tydliga helvita handskar på framtassarna, vitt på baktassar samt ofta lite vitt på mage och svans.

Beteckningen ”light” framför en colorpointfärg menas att ursprungsfärgen bör vara cbcb, men har istället cbch, vilket ger en ljusare grundfärg än vad standarden önskar och jag har valt att inte inkludera den här på sidan.

Ny forskning har visar att "cb" och "g" har felaktig beteckning och/eller ligger på ett annat färglocus än man tidigare trott så vissa artiklar i främst engelsk litteratur har dem listade under andra beteckningar. Av förenklingskäl så har jag valt att behålla de tidigare beteckningarna men är man nyfiken så betecknas "g" som "uwd" (underwhite dense) för den tillhör egentligen inte det grå locuset. Det finns även en liknande gen kallad underwhite (uw) som först hittades i Singapore men finns nu även i Europa via importer. "cb" skrivs "cchm" som står för chinchilla-medium då den är bara en liten del mörkare än ch genetiskt sett.

All text © mig och är skriven ca 2004 med tillägg 2011, 2015, 2018

© Patricia Söderqvist 2008.